Regulamin

REGULAMIN

 

 1. Uczestnikami zajęć mogą być osoby wyrażające chęć uczestnictwa w nich i akceptujące warunki regulaminu.
 2. Opłaty za zajęcia należy uregulować do 15-go bieżącego miesiąca. Nie dokonujemy odliczeń.
 3. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia z opłat za cały okres rozliczeniowy. Jeśli uczestnik rozpoczyna zajęcia w trakcie miesiąca ponosi odpłatność za ilość zajęć pozostałych do końca miesiąca. Opłat można dokonywać bezpośrednio w recepcji bądź przelewem na konto.
 4. Nieuregulowanie opłaty za zajęcia wiąże się z nie uczestniczeniem w zajęciach.
 5. Na sali obowiązuje obuwie zmienne.
 6. Za rzeczy pozostawione w szkole tańca Dance Mania nie ponosimy odpowiedzialności.
 7. Uczestnik zajęć ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie szkoły tańca Dance Mania.
 8. O awansie uczestnika zajęć do innej grupy decyduje główny choreograf.
 9. Szkoła tańca Dance Mania nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków.
 10. Instruktor odpowiada za uczestnika zajęć wyłącznie podczas ich trwania. Nie ponosimy odpowiedzialności za uczestników zajęć przed rozpoczęciem treningu oraz po jego zakończeniu.
 11. Bez zgody instruktora przebywanie na Sali treningowej innych osób nieuczestniczących w zajęciach oraz nagrywanie jest zabronione.
2016-10-04T14:46:50+02:00