Regulamin

Regulamin 2016-03-04T12:03:40+00:00

REGULAMIN

1. Opłat za zajęcia należy dokonywać do 15 każdego miesiąca.

2. Nie uregulowanie opłaty wiąże się z niewpuszczeniem tancerza na salę.

3. Opłat można dokonywać w recepcji szkoły Dance Mania lub na konto (bliższe informacje w recepcji).

4. Na salach tanecznych obowiązuje obuwie zmienne.

5. W przypadku większej ilości zajęć w miesiącu (np.5 czwartków zamiast 4) przechodzą one na następny miesiąc.

6. Grupy reprezentacyjne nie mają odliczanych zajęć w miesiącu ze względu na dodatkową ilość treningów przed zawodami.

7. Zmiana grupy tanecznej jest możliwa tylko po konsultacji z głównym choreografem grupy.

8. Pierwsze zajęcia dla nowych tancerzy są darmowe.